Kdo smo?

Kolekcija obsega:

 1.     Paleozoik, mezozoik, neozoik - za vse triade.
 1.     Ledenodobne živali, mamutovi okli, nadlahtnica 1.2m, stegnenica 1.07m,     več zob, dlaka dragocena redkost v SRS in Evropi. Delci kosti in zob     jamskega medveda, pra bizona, pra krave, ovce, divjega merjasca, jelena,     hijene .. Eocenski pra pes (5-10 mio let)
 2.     Arheološke najdbe, neolitično orodje, puščice, flint-peščenjak, angleške     arheo. pomorske najdbe iz ladij, pipe, delci porcelana...
 3.     Rimske najdbe, fibule, uhani, 50 kovancev rimskih cesarjev...
 4.     Egiptologija, slike papirusa, egipčanski kipci, nagrobni predmeti, vpogled v     hieroglife in dinastije faraonov. (7-9 Razred)
 5.     Slovenski etnološki predmeti (snov prve triade), angleški - opcija.
 6.     Materialni viri -starine, viktorijanske ure, knjige, srebrnina, numizmatika.     Različno posodje, steklo, svetila, fotografije, stari fotografski aparati,     umetniške slike, printi. Od 17. stol. naprej...
 7.     Predmeti iz I. In II. svet. vojne, vojaški dnevniki, foto galerija, kape,     razglednice,bajonet...
 8.     Geološka zbirka minerali, vulkanske kamenine, okrasni kamni, ahati,     meteoriti, kristali, geode.
 9.     Ob dnevih dejavnosti in naravoslovnih dnevih vodimo zelo zanimive     arheološko paleontološke razstave in delavnice z filmsko projekcijo
      poučnih filmov.
 1.     Za anglistke -predstavitev Anglije, kjer učencem predstavimo angleške običaje, življenje v Angliji, foto galerijo kraljice Elizabete II.,
      katero smo srečcali, ko je obiskala Slovenijo. Nudimo native speakers, za uro angleščine. Možen je ogled 3D projekcije filma.
 2.     Razstava malih pasemskih živali ob tednu otroka. Sodelujemo na občinskih, otroških in ostalih javnih prireditvah. Živali pripeljemo
      k učni skupini in si jih ogledamo, vse živali so dresirane.
 3.     Za dramsko skupino naredimo scenografijo, kostumografijo, specialne efekte-sneg, meglo, mehurčke..
 4.     Za zabavo šolarjev organiziramo disko, modne revije z našimi modnimi dodatki.

Za nadarjene, posebej nagrajene učence ter za zlato bralno značko organiziramo in vodimo z vašim pedagoškim vodjem razne tematske natečaje, kjer šolarji osvojijo dodatno znanje in za nagrado dobijo pravi fosil, papirus, itd..

Ostale dejavnosti Cambridge d.o.o.

Cambridge Museum, Slovenija je stacionarno mobilni angleško slovenski muzej, ki zelo uspešno in aktivno sodeluje z šolami in VVZ enotami in ostalimi organizacijami od leta 2001. Zaradi velikega interesa šol je muzej obiskal že mnogo oddaljenih šol v Sloveniji.


Organiziramo dneve dejavnosti in naravoslovne dneve, končne izlete in delavnice, kjer pokažemo šolarjem bogate zbirke eksponatov iz različnih zgod. obdobij. Poudarek je na zgodovini, paleontologiji, biologiji, geologiji in arheologiji, ki se nanaša na učni delovni načrt in zajema vse triade. Fosili in minerali so iz Afrike, Amerike, Azije in Evrope.


V Mrzlem Polju, zraven Jurkloštra, imamo ekološko kmetijo, z etnološkim muzejem , mini arboretumom in mini zoo-jem, pasemskih razstavnih živali. Tu se odvijajo arheološke delavnice v naravi za učence ob zakjučnih izletih in za zlate bralne značkarje.  Poleti organiziramo delavnice, glede na interes otrok in prijavljene skupine.


Muzej se je preko let udeležil mnogih javnih in lokalnih prireditev. Letos so bile precej odmevne razstave dinozavrov v Tuš Planetih po celi Sloveniji, ter 39. Minfos. Dinomanija v Arboretumu v Volčjem Potoku je bila za muzej zelo uspešna, saj smo iz tujine kupili dva avtonomna robota Pleo, ki se obnašata kot mlada dinozavra. Naši obiskovalci so bili nadvse navdušeni nad razstavo in delavnicami.


Zaradi zasedenosti muzeja na prireditvah se je potrebno telefonsko najavit vnaprej, saj so renovacijska dela v teku v obeh muzejih.

Copyright © Cambridge d.o.o. 2012. All rights reserved.

Cambridge
Museum Slovenija

RumbleWeb